logo

เสริมสร้างสุขภาพคนทุกวัย

Contact Us 475/22 Nonthaburi Road, Tha Sai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi 11000 02-591-9168-72 tnh@tnhthai.com
ThanatHerb
ThanatHerb

Description

สมุนไพร ชนิดแคปซูล ฟ้าทะลายโจร ตราธนัทเฮิร์บ
สรรพคุณ
1.แก้ไข้
2.แก้ร้อนใน
3.กระหายน้ำ
4.สร้ามภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส
ส่วนประกอบ : ฟ้าทะลายโจร 100%
วิธีรับประทาน  : ทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
เลขที่ อย. G3/55
500 มิลลิกรัมต่อแคปซูล บรรจุ 60 แคปซูล

Related products

Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาหม่องสมุนไพรไทย ตรายูไล บาร์ม

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

สมุนไพร ยาระบาย ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาเขียวหอม ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

สมุนไพร ชนิดแคปซูล พลูคาว

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist