logo

เสริมสร้างสุขภาพคนทุกวัย

Contact Us 475/22 Nonthaburi Road, Tha Sai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi 11000 02-591-9168-72 tnh@tnhthai.com
ThanatHerb
ThanatHerb

ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์

ศูนย์ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ครบวงจร โดยผ่านการรับรองมาตรฐานของ Certificate GMP HACCP HALAL ISO9001 โดยได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นความนิยมการใช้ของผู้บริโภคอย่างยิ่ง

ABOUT US

โรงงานธนัทเฮิร์บ

มีโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ธนัทเฮิร์บเป็นโรงงานที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์การผลิตสายการประกอบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ได้รับมาตรฐาน GMP HALAL และ ISO และกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อีก 1 แห่ง

เกี่ยวกับโรงงาน

ธนัทเฮิร์บ มีโรงงานการผลิต ที่ทันสมัย
และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
บนเนื้อที่ 3 ไร่ 
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
บนเนื้อที่ 5 ไร่ 
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
โรงงานผลิตน้ำดื่มธนัทเฮิร์บ
บนเนื้อที่ 8 ไร่
จ.ขอนแก่น
โรงงานผลิต แห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง
บนเนื้อที่ 10 ไร่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท
บริการของเรา

Service Area

รับผลิตสินค้า

เรามีโรงงานทั้งหมด 3 แห่งที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล GMP ISO และ HALAL และกำลังผลิตโรงงานแห่งใหม่อีก 1 แห่ง

วิจัยผลิตภัณฑ์

เรามีทีมผู้เชียวชาญด้านสมุนไพร และวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น

เราได้รับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี 2022

สร้างเสริมสุขภาพ

เรามุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพคนทุกวัย ด้วยสมุนไพร

สร้างเสริมสุขภาพ

เรามุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพคนทุกวัย ด้วยสมุนไพร

โรงงานผลิตน้ำดื่มธนัทเฮิร์บ
จังหวัดขอนแก่น
บนเนื้อที่ 10 ไร่

โรงงานผลิต แห่งใหม่ ที่กำลังก่อสร้าง
บนเนื้อที่ 10 ไร่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท

"รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2022"

VTR กิจกรรมของบริษัท

ใบรับรอง
CERTIFICATION

ผลิตภัณฑ์ของเรา