logo

เสริมสร้างสุขภาพคนทุกวัย

Contact Us 475/22 Nonthaburi Road, Tha Sai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi 11000 02-591-9168-72 tnh@tnhthai.com
ThanatHerb
ThanatHerb

Description

ยาประสะจันทน์แดง ชนิดแคปซูล ตราธนัทเฮิร์บ

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ

 

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3 – 4 ชั่วโมง

 

ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อแคปซูล (จำนวน 24 แคปซูล)

FDA G 210/65

 

ข้อควรระวัง

1.ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่าวยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

2.ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังขอไข้เลือดออก

3.กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานาเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

Related products

Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาธาตุบรรจบ ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

วายเอซาง ตรา ธนัทเฮิร์บ

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

แก้ลมแก้เส้น ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาหม่องสมุนไพรไทย ตรายูไล บาร์ม

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist