logo

เสริมสร้างสุขภาพคนทุกวัย

Contact Us 475/22 Nonthaburi Road, Tha Sai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi 11000 02-591-9168-72 tnh@tnhthai.com
ThanatHerb
ThanatHerb

Description

ยาหม่องสมุนไพรไทย ตรายูไล บาร์ม
สรรพคุณ :  บรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก แมลงสัตว์กัดต่อย วิงเวียนศรีษะ

วิธีใช้ : ใช้สูดดมและทาบริเวณที่มีอาการ

 

FDA G 437/61

Related products

Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาธาตุบรรจบ ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

สมุนไพร ชนิดแคปซูล พลูคาว

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

คอลลาเจน ไบร์ทเทนนิ่ง อายครีม

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

ยาเขียวหอม ชนิดแคปซูล

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Add to Wishlist
Add to Wishlist